பொது இடத்தில் ஒரு ஹீரோயினுக்கு லிப்லாக் முத்தம் கொடுத்த இலியானா வீடியோ உள்ளே

இலியானா தமிழில் கேடி படத்தில் அறிமுகமானார் அதை தொடர்ந்து அவர் தெலுங்கில் முன்னணி நடிகையாகிவிட்டார்

இப்போது இவர் ஹிந்தியில் கொடிக்கட்டி பறக்கின்றார் சமீபத்தில் ஒரு விழாவில் கலந்துக்கொண்டார்.

அப்போது ஒரு ஹீரோயினுட இவர் லிப்லாக் முத்தம் பகிர்ந்து கொண்டார், அந்த வீடியோ இதோ