வெளியானது சமந்தாவின் திருமண வீடியோ – முதன்முறையாக இதோ..