அமெரிக்காவில் காலா அடித்து நகர்த்திய பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல்

காலா உலகம் முழுவதும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றது. இப்படம் அமெரிக்காவில் கொஞ்சம் எதிர்ப்பார்த்த வசூல் ப்ரீமியரில் இல்லை.

கபாலி ப்ரீமியரிலே 1.9 மில்லியன் டாலர் வசூல் செய்தது. ஆனால் காலா அப்படியில்லை.

நிதானமாக ஆரம்பித்து இப்போது 4 நாள் முடிவில் 1.5 மில்லியன் டாலர் வசூல் செய்துள்ளது.