விஜய்க்கு தங்கையாக நடித்த சஞ்சனாவின் புதிய புகைப்படங்கள்