எனக்கு வாழைப்பழம் போதும்.. ஓவியாவின் 90ml 2 நிமிட காட்சி