இத்தனை மோசமான டபுள் மீனிங்கில் ஒரு ட்ரைலரா, இருட்டு அறையில் முரட்டுக்குத்து ட்ரைலர்