”ஆம்புள பசங்களோடு சேர்ந்து கிரிக்கெட்டா?”- கனா படத்தின் 2 நிமிட காட்சி இதோ!