கத்தி படத்தை கலாய்க்கும் ‘ஏன்டா தலையில் எண்ண வெக்கல’ படத்தின் நீக்கப்பட்ட காட்சி