மகாமுனி படத்தின் 4 நிமிட காட்சி.. கொடுரமான ரோலில் ஆர்யா