கீர்த்தி சுரேஷ் நடித்துள்ள மகாநடி படத்திலிருந்து நீக்கப்பட்ட காட்சிகள்