இத்தனை நெருக்கமாக படுக்கையறை காட்சியில் அதர்வா, ஐஸ்வர்யா நடித்தார்களா, இதோ