காஞ்சனா 3 – வேதிகா, ஓவியா கவர்ச்சியாக ஆடியுள்ள Shake Yo Body பாடல் வீடியோ