யுவன் தெறிக்கவிட்டுள்ள நேர்கொண்ட பார்வை – தீமுகம் தீம் மியூசிக்