விக்ரம் மாஸ்.. துருவநட்சத்திரம் படத்தின் அதிகாரபூர்வ டீஸர்