கோப்ரா பட டீசர்.. பல வித கெட்டப்களில் அசத்தும் சியான் விக்ரம்