எங்களை பாத்தா பொறுக்கி மாதிரியா இருக்குது… ஹிப்ஹாப் ஆதியின் ’சிவகுமாரின் சபதம்’ ட்ரெய்லர்